VUFO sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về đối ngoại nhân dân với nữ cán bộ ngoại giao Lào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *