Ủy ban Trung ương MTTQ tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Hòa bình thế giới

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu Hội đồng Hòa bình thế giới nhân dịp Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng tổ chức tại Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *