Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ VII, Khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020

HueFO-Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2019, Liên hiệp hữu nghị tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ VII, khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 để sơ kết các hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị do bà Trần Thị Mai – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì với sự tham gia của các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch và đại diện các Hội hữu nghị thành viên.

Ông Võ Đinh Anh Tuấn trình bày tóm tắt báo cáo 6 tháng đầu năm 2019

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng Liên hiệp Hữu nghị – Ông Võ Đinh Anh Tuấn trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác của Liên hiệp hữu nghị trong 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và sự phối hợp của các Sở, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các hội thành viên đã đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể là:

Liên hiệp hữu nghị đã đón tiếp và làm việc với 27 đoàn gồm 233 thành viên từ Hoa Kỳ, Đức, Cuba, Nhật Bản, Lào, Trung Quốc đến Huế với mục đích tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin và thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân và triển khai các dự án, phi dự án.

Trong công tác hòa bình, hợp tác và hữu nghị, Liên hiệp hữu nghị và các tổ chức thành viên đã phát huy sự chủ động của mình trong việc xây dựng các chương trình hoạt động cho hệ thống đối ngoại nhân dân của mình. Điểm nhấn trong 6 tháng đầu năm là hoạt động giao lưu với các đối tác đến từ Đức và Nhật Bản. Số lượng đoàn khách đến Huế thông qua Liên hiệp hữu nghị và các Hội thành viên tăng 80% với cùng kỳ năm 2018 (15 đoàn), số lượng khách tăng 42% so với cùng kỳ năm 2018 (164 khách). Trong đó, có thể nhận thấy sự gia tăng đáng kể của các đoàn đối tác Đức (09 đoàn), chiếm hơn 34% tổng số đoàn của Liên hiệp hữu nghị. Ngoài ra, Liên hiệp hữu nghị và các hội thành viên đã phát huy hiệu quả kết nối của mình qua việc giới thiệu các đối tác làm việc với các ngành, địa phương như đoàn Thị trưởng Dresden, đoàn Gifu (Nhật Bản)…

Trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ, có 09 phi dự án và 01 dự án với tổng ngân sách vận động gần 6,4 tỉ đồng được Liên hiệp hữu nghị triển khai có hiệu quả, hỗ trợ cho gần 6.390 người hưởng lợi trên các lĩnh vực y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng. Đặc biệt, trong lĩnh vực y tế có đến 06 chương trình về tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, khám chữa bệnh nhân đạo…, chiếm trên 50% số chương trình phi dự án. Các lĩnh vực hỗ trợ khác như giáo dục và bảo trợ xã hội được triển khai theo kế hoạch đề ra. Dự án về rà phá bom mìn có nhiều kết quả thiết thực qua việc giải phóng đất đai và mang lại sự an toàn cho người dân địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bổ sung về kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm của Liên hiệp Hữu nghị và các Hội thành viên.

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch

Cũng tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã hiệp thương bầu ông Võ Đinh Anh Tuấn – Chánh văn phòng đảm nhận vị trí Tổng thư ký Liên hiệp hữu nghị tỉnh thay ông Nguyễn Quý Hạnh, chuyển công tác khác.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị-bà Trần Thị Mai cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, bối cảnh Liên hiệp Hữu nghị có một số khó khăn nhất định như việc thay đổi trong nhân sự, lực lượng Cơ quan Thường trực còn mỏng… Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo và cán bộ Cơ quan Thường trực đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra. Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị cũng đề nghị các Hội hữu nghị thành viên tiếp tục phối hợp với Ban Thường trực triển khai tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác đối ngoại nhân nhân tỉnh nhà./.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị – Bà Trần Thị Mai phát biểu tại Hội nghị 

– Bài và ảnh: HueFO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *