Làm việc với ETA4 về trại hè tiếng Anh 2018

Sáng ngày 28 tháng 06 năm 2018, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Ban Vận động Hội hữu nghị Việt-Hàn tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn đại diện thành phố Jeonju (Hàn Quốc) gồm 5 thành viên do Đại sứ Park Noh Wan, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Jeollabuk-do, nguyên Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *