Kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống của Liên hiệp (17/11/1950-17/11/2019)

Ngày 17/11/1950, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam. Hai ngày sau, 19/11/1950, Đại hội thành lập Ủy ban bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam (nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam) được tổ chức trọng thể tại thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đại hội đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là chiến sỹ hòa bình số một của Việt Nam, bầu bác Tôn Đức Thắng là Chủ tịch danh dự Ủy ban, bầu ban lãnh đạo của Ủy ban. Ủy ban có sứ mệnh tham gia vào phong trào đấu tranh vì hòa bình của nhân dân thế giới, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết và hợp tác của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đối với sự nghiệp, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (ảnh: Tuấn Việt)

Ngày Bác Hồ gửi bức thư lịch sử cho Đại hội thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam, ngày 17/11/1950, đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) đồng ý là Ngày Truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam – Ngày Truyền thống Đối ngoại nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống Đối ngoại nhân dân, Liên hiệp hữu nghị xin bày tỏ lòng tri ân vì những đóng góp, cống hiến không mệt mỏi và ủng hộ nhiệt tình của các cán bộ lão thành ngành đối ngoại nhân dân qua các thời kỳ, lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách và không chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân ở các cơ quan ban ngành, địa phương, quý vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo các tổ chức thành viên và cán bộ, viên chức, người lao động của Cơ quan Thường trực Liên hiệp hữu nghị.   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *