Kết nối Tập đoàn Nông nghiệp Ja – Okinawa

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Thừa Thiên Huế với Okinawa (Nhật Bản) trong tháng 8/2018 phía Okinawa có giới thiệu tập đoàn Nông nghiệp JA Okinawa đến tìm hiểu nguồn nhân lực tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội hữu nghị Việt Nhật đã giới thiệu nghiệp đoàn về khảo sát tại Huyện Quảng Điền. Sau khi khảo sát tại Quảng Điền, phía Tập đoàn JA đã lên kế hoạch tuyển dụng lao động sang làm việc tại Okinawa trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện Hội đang bàn giao cho Trung tâm Huewacent theo dõi và liên lạc với phía Okinawa, Nhật Bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *