HUEFO TẬP HUẤN VỀ MÔI TRƯỜNG CHO NGƯỜI DÂN XÃ PHONG CHƯƠNG

Từ ngày 21 – 24/4/2022, Ban quản lý dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo thu nhập bền vững dựa vào hệ sinh thái ở xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” triển khai các buổi tập huấn nâng cao nhận thức về môi trường ở thôn Nhất Phong và Thôn Bàu, xã Phong Chương.

Các buổi tập huấn có sự tham dự của ông Võ Đinh Anh Tuấn – Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Liên hiệp hữu nghị, Giám đốc Ban Quản lý dự án, ông Nguyễn Minh Cần – Phó chủ tịch UBND xã Phong Chương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, ông Hồ Ngọc Anh Tuấn – chuyên gia tư vấn môi trường và hơn 60 người dân đến từ các thôn.

Người dân ở thôn Nhất Phong tham gia tập huấn

Người dân ở thôn Bàu tham gia tập huấn

Tại các buổi tập huấn, người dân được giới thiệu tổng quan về các hợp phần của dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo thu nhập bền vững dựa vào hệ sinh thái ở xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” (gọi tắt SODI – Phong Chương). Bên cạnh đó, người dân cũng được các chuyên gia về môi trường trang bị thêm các kiến thức về thích ứng với biến đổi khí hậu, phân loại và quản lý rác thải và nông nghiệp sinh thái/bền vững. Các buổi tập huấn diễn ra rất sôi nổi và hiệu quả khi nhận được sự tham gia nhiệt tình từ phía người dân địa phương thôn Nhất Phong và thôn Bàu. Người dân không chỉ ngồi lắng nghe các bài giảng mà còn tham gia vào các trò chơi để củng cố các kiến thức mà giảng viên truyền đạt. Dự án đặt mục tiêu sau các buổi tập huấn, người dân địa phương có thể hiểu rõ hơn về biến đổi khí hậu và các vấn đề về môi trường, quản lý rác thải sinh hoạt có hiệu quả và từng bước thay đổi hành vinh để có thể chung tay cùng chính quyền địa phương cải thiện môi trường sống ở xã Phong Chương.

Không khí buổi tập huấn thôn Nhất Phong

Không khí buổi tập huấn thôn Bàu

Người dân tham gia trả lời các câu hỏi

Dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo thu nhập bền vững dựa vào hệ sinh thái tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” được tổ chức Đoàn kết Quốc tế (SODI) thuộc Cộng Hoà Liên Bang Đức tài trợ và các nguồn đối ứng của địa phương với tổng kinh phí 4,930,237,343 đồng. Dự án bao gồm các hợp phần phục hồi rừng cây bản địa trên cát, nâng cao nhận thức và xây dựng mô hình hỗ trợ sinh kế thích ứng với hệ sinh thái. Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt theo công văn số 277/QĐ-UBND vào ngày 24/01/2022 và sẽ triển khai trên địa bàn xã Phong Chương từ quý IV năm 2021 đến hết quý I năm 2025.

Các buổi tập huấn nâng cao nhận thức về môi trường là một hợp phần của dự án SODI – Phong Chương gồm 9 buổi tập huấn cho 9 thôn của xã Phong Chương. Hiện tại, Ban QLDA đã thực hiện tập huấn cho 2 thôn và dự kiến sẽ triển khai thực hiện ở các thôn còn lại trong tháng 5 và tháng 6.

                                                                                                           QUANG GIÀU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *