Hội thảo khoa học “Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam – Thái Lan trên các lĩnh vực: Du lịch – Thương mại – Văn hóa – Giáo dục thời kỳ hậu COVID-19”

 HỘI THẢO KHOA HỌC

“Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam – Thái Lan trên các lĩnh vực

Du lịch – Thương mại – Văn hóa – Giáo dục thời kỳ hậu COVID-19”

1. Đơn vị tổ chức:

 • Hội hữu nghị Việt-Thái tỉnh Thừa Thiên Huế;
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Mục đích hội thảo

Ngày 06/8/1976, Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhìn lại chặng đường 45 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước liên tục được duy trì và phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, trên nhiều lĩnh vực với nhiều cấp độ khác nhau.

Nhân kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976 – 6/8/2021), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp với Hội hữu nghị Việt – Thái tổ chức hội thảo khoa học: “Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam – Thái Lan trên các lĩnh vực Du lịch – Thương mại – Văn hóa – Giáo dục thời kỳ hậu COVID-19”. Hội thảo hướng tới việc tìm ra những phương hướng và giải pháp (tổng quát lẫn cụ thể) mang tính khả thi nhằm vun đắp và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực du lịch, thương mại, văn hóa, giáo dục… trong thời gian tới – thời kỳ hậu COVID-19.

Kết quả nghiên cứu của Hội thảo sẽ được xuất bản thành kỷ yếu, và là cơ sở để Ban Tổ chức đề xuất các khuyến nghị cho các cơ quan hoạch định chính sách, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị chuyên môn và các bên liên quan nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển quan hệ Việt Nam – Thái Lan nói riêng, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, hội thảo cũng là cơ hội để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và thực hành tại Huế cũng như trong cả nước kết nối, giao lưu, trao đổi học thuật, tạo ra mạng lưới học tập, chia sẻ thông tin tại địa phương.

2. Nội dung hội thảo

Hội thảo tập trung vào những chủ đề sau đây:

– Giao lưu văn hóa Việt-Thái thông qua các hoạt động Phật giáo (lễ dâng y (Kathina)…;

– Hợp tác giáo dục giữa Đại học Huế với các đại học Thái Lan thời kỳ hậu COVID-19;

– Cơ hội, thách thức và sáng kiến/giải pháp trong thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam – Thái Lan trên lĩnh vực du lịch thời kỳ hậu COVID-19;

– Cơ hội, thách thức và sáng kiến/giải pháp trong thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam – Thái Lan trên lĩnh vực thương mại thời kỳ hậu COVID-19;

– Vai trò của các tổ chức hữu nghị trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam – Thái Lan trên các lĩnh vực: Du lịch – Thương mại – Văn hóa – Giáo dục thời kỳ hậu COVID-19;

– Vai trò của các Việt kiều trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam – Thái Lan trên các lĩnh vực: Du lịch – Thương mại – Văn hóa – Giáo dục thời kỳ hậu COVID-19

3. Các mốc thời gian quan trọng:

 • 12/11 đến 30/11: Thu nhận và biên tập các bài viết
 • 01/12 đến 15/12: In kỷ yếu và chuẩn bị hậu cần cho hội thảo
 • 20/12: Tổ chức hội thảo
 • 22/12: Báo cáo kết quả hội thảo

4. Đối tượng tác giả hướng đến:

 • Các học giả nghiên cứu về quan hệ quốc tế;
 • Các nhà ngoại giao, cán bộ chuyên trách hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, văn hóa, giáo dục;
 • Các công ty, đơn vị, cơ quan đối tác của Liên hiệp hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Thái tại Thái Lan;
 • Các giảng viên, cán bộ, sinh viên các trường đại học, viện nghiên cứu trong cả nước có đam mê và nghiên cứu về lĩnh vực đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng.

5. Kỷ yếu hội thảo và quy cách trình bày tham luận:

 1. Khoảng 20 tham luận được tuyển chọn sẽ được xuất bản thành kỷ yếu hội thảo.
 2. Quy cách trình bày: Tham luận được soạn thảo bằng chương trình Microsoft Word, dài từ 7 đến 10 trang, phông chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, giãn dòng đơn, lề (trên, dưới, trái, phải): 2.5 cm, cỡ giấy A4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *