Hội nghị ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị lần thứ II khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 19/1/2022 tại thành phố Huế, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II, khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026) theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tham dự Hội nghị có 21 Uỷ viên Ban Chấp hành. Bà Trần Thị Mai – Chủ tịch, ông Trần Công Phú – Phó Chủ tịch và ông Võ Đinh Anh Tuấn – Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022, các Ủy viên BCH đã thảo luận sôi nổi, bổ sung thêm một số thông tin về nội dung hoạt động trong thời gian của của các tổ chức thành viên cũng như một số chương trình trong năm 2022. Hội nghị cũng tham gia thảo luận các dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa IV và Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chấp hành. Các đại biểu tham dự Hội nghị còn đóng góp ý kiến dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị nhất trí thông qua các dự thảo

Hội nghị đã nhất trí thông qua Báo cáo thay đổi nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban Chấp hành ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các Uỷ viên Ban Thường vụ và Ban Chấp hành không tiếp tục tham gia Ban Thường vụ và Ban Chấp hành. Tại hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Trần Thị Mai đã phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2022 với chủ đề: “Chung sức đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cục phòng chống đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị”.

Trong năm 2022, Liên hiệp hữu nghị tập trung vào tổ chức các hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị quốc tế, thông tin đối ngoại, tham mưu – nghiên cứu và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài phù hợp với tình hình mới; trong đó, chú trọng đặc biệt hưởng ứng Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1997-18/7/2022), Năm đoàn kết Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1907-07/11/2022), 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022). Liên hiệp còn tập trung chỉ đạo công tác đại hội của 08 tổ chức thành viên gồm: Hội hữu nghị Việt-Lào, Hội hữu nghị Việt-Nga, Hội hữu nghị Việt-Trung và Hỗi hữu nghị Việt-Anh, Hội hữu nghị Việt-Úc, Hội hữu nghị Việt-Đức, Hội hữu nghị Việt-Thái, Hội hữu nghị Việt-Pháp.

Quang Giàu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *