Đoàn đại biểu Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *