ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 29/10/2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Đại hội hân hạnh đón tiếp sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Bình – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, bà Nguyễn Thị Ái Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế; bà Trần Thị Mai, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hữu nghị Thừa Thiên Huế), và đại diện các sở ban ngành, địa phương trong tỉnh cùng 95 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1.000 hội viên các hội của Liên hiệp hữu nghị Thừa Thiên Huế.

Toàn cảnh Đại hội tại điểm cầu Thừa Thiên Huế. (Ảnh: HueFO)

Tại điểm cầu Hà Nội, ông Phan Anh Sơn, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng lãnh đạo các ban, đơn vị trong Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng dự Đại hội.

Tại điểm cầu Hà Nội (Ảnh: VUFO)

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Trần Thị Mai, Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Thừa Thiên Huế cho biết: “Năm năm qua Liên hiệp hữu nghị Thừa Thiên Huế và các tổ chức thành viên đã đạt được những kết quả tích cực và toàn diện, từng bước khẳng định vị trị, vai trò nòng cốt của các tổ chức hữu nghị trong công tác đối ngoại nhân dân, đóng góp tích cực vào thành công chung của công tác đối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Bà Trần Thị Mai, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: HueFO) 

Trong hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, Liên hiệp hữu nghị Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả” trong phương thức tiếp cận, hình thức hợp tác, nội dung và cách thức trao đổi để mở rộng phạm vi hoạt động và phát triển đối tác phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác với người Việt Nam ở nước ngoài được chú trọng và đạt hiệu quả tốt. Trong bối cảnh khó khăn chung của công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp hữu nghị Thừa Thiên Huế vẫn đạt được kết quả đáng ghi nhận với tổng giá trị đạt trên 47,8 tỉ đồng trong 5 năm qua.

Phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động trong nhiệm kỳ IV được dự thảo trên cơ sở quán triệt sâu sắc nhiệm vụ về hoạt động đối ngoại được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư và các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đối ngoại nhân dân và Hội quần chúng, chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

Ông Trần Công Phú, Phó Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Thừa Thiên Huế khóa III trình bày báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kì 2015-2020  (Ảnh: HueFO)

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích của Liên hiệp hữu nghị Thừa Thiên Huế trong nhiệm kỳ vừa qua trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân, thông tin tuyên truyền đối ngoại, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Ông Phan Anh Sơn tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế và sự hỗ trợ, phối hợp của các sở ban ngành, trên nền tảng truyền thống và kinh nghiệm quý báu nhiều năm qua Liên hiệp hữu nghị Thừa Thiên Huế sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra, đạt được nhiều thành tựu mới trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh. Đồng thời, ông Phan Anh Sơn khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên ở trung ương sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Liên hiệp hữu nghị Thừa Thiên Huế để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như xây dựng hệ thống Liên hiệp hữu nghị ngày càng phát triển, hiệu quả.

Ông Phan Anh Sơn, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: VUFO).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tin tưởng rằng Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khóa IV sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết công tác và quan tâm chính trị cao để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Liên hiệp hữu nghị và các hội thành viên nâng lên tầm cao mới, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh nhà, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tạo mọi điều kiện tối đa cho Liên hiệp hữu nghị và các hội thành viên hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: HueFO)

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026) gồm 29 ủy viên và Ban Kiểm tra gồm 03 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ I của Ban Chấp hành khóa IV, bà Trần Thị Mai tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội (Ảnh: HueFO).

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Phan Anh Sơn đã trao tặng Liên hiệp hữu nghị Thừa Thiên Huế bức trướng với dòng chữ: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Ngoài ra, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 08 cá nhân, bằng khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại diện các hội và cá nhân xuất sắc nhận kỷ niệm chương, bằng khen. (Ảnh:HueFO)

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã quyết định trao tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 03 cá nhân. Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Thừa Thiên Huế cũng trao tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 06 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *