Cuộc thi Luận văn Nghiên cứu Văn học Nhật Bản – Giải thưởng Inoue Yasushi lần thứ sáu

Được sự tài trợ của Quỹ Tưởng nhớ Inoue Yasushi (Inoue Yasushi Memorial Foundation), Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam – Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tiếp tục tổ chức cuộc thi viết luận về nghiên cứu văn học Nhật Bản (Giải thưởng Inoue Yasushi). 

I.Mục đích  

Giải thưởng Inoue Yasushi  được trao cho những công trình nghiên cứu chuyên sâu về văn học Nhật Bản, có đóng góp cho sự phát triển nghiên cứu văn học Nhật Bản tại Việt Nam. 

II. Đối tượng dự thi 

Đối tượng dự thi được chia làm 2 hạng mục: 

 1. Hạng mục dành cho các nhà nghiên cứu: 

Dành cho những nhà nghiên cứu có luận văn/công trình nghiên cứu về văn học Nhật Bản được viết hoặc được công bố từ thời điểm tháng 12 năm 2021 trở đi. Các cá nhân hiện tại không trực thuộc cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo cũng có thể tham gia.  

 1. Hạng mục dành cho sinh viên:  

Dành cho những sinh viên quan tâm đến văn học Nhật Bản có tiểu luận/bài nghiên cứu được viết từ từ thời điểm tháng 12 năm 2021 trở đi.  

III. Giải thưởng 

Ban giám khảo sẽ lựa chọn và quyết định trao giải cho các luận văn xuất sắc cho mỗi hạng mục. Giải thưởng sẽ bao gồm giấy chứng nhận, cúp và tiền thưởng hỗ trợ nghiên cứu. Ban giám khảo sẽ gồm những nhà nghiên cứu có uy tín. 

IV. Hướng dẫn nộp luận văn/bài nghiên cứu dự thi 

 1. Thời gian nộp  

Từ ngày 04/11/2022 đến ngày 31/08/2023 (Thời điểm luận văn được chuyển tới Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, không tính theo dấu bưu điện) 

 1. Yêu cầu về luận văn 

* Hạng mục dành cho các nhà nghiên cứu: 

 • Luận văn/bài nghiên cứu do người mang quốc tịch Việt Nam viết bằng tiếng Việt. 
 • Những luận văn được viết hoặc công bố trên tạp chí nghiên cứu từ thời điểm tháng 12 năm 2021 trở đi. 
 • Luận văn có độ dài từ 30 trang A4 trở lên.  
 • Những luận văn dưới đây không thuộc đối tượng của cuộc thi: 

           + Luận văn được viết nhằm xuất bản dưới dạng một cuốn sách 

           + Luận văn tốt nghiệp 

           + Luận văn của nhiều tác giả 

 • Mỗi cá nhân chỉ được nộp một luận văn 

* Hạng mục dành cho sinh viên: 

 • Tiểu luận/bài nghiên cứu do người mang quốc tịch Việt Nam viết bằng tiếng Việt. 
 • Những tiểu luận/bài nghiên cứu được viết  từ thời điểm tháng 12 năm 2021 trở đi. 
 • Luận văn có độ dài từ 15 trang A4 trở lên.  
 • Bài cảm tưởng không thuộc đối tượng tham dự cuộc thi còn luận văn tốt nghiệp đại học có thể tham gia. 
 • Mỗi cá nhân chỉ được nộp một luận văn, không chấp nhận tiểu luận/bài nghiên cứu của nhiều tác giá 
 1. Cách thức nộp bài 
 •  Nộp 05 bản sao luận văn khổ giấy A4. 
 • Chỉ chấp nhận những luận văn được đánh máy (phông chữ Times New Roman hoặc phông chữ tương tự, cỡ chữ 12) và in ra, không chấp nhận bản viết tay. 
 • Gửi kèm cùng với phiếu đăng ký theo mẫu quy định.

Vui lòng truy cập website của Trung tâm để tải phiếu đăng ký: 

https://jpf.org.vn/posts/thong-bao-ve-cuoc-thi-luan-van-nghien-cuu-van-hoc-nhat-ban-giai-thuong-inoue-yasushi-lan-thu-sau

 1. Địa chỉ nhận bài dự thi 

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản 

Số 27, Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội   

※Có thể gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp. 

 1. Thời gian dự kiến công bố kết quả: 

Công bố kết quả: Tháng 10 năm 2023 (Dự kiến) 

Lễ trao giải:         Tháng 12 năm 2023 (Dự kiến) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *