“Tổng hạnh phúc quốc gia: Các kỹ năng tạo hạnh phúc cho cá nhân, gia đình và xã hội”

Khái niệm Tổng hạnh phúc quốc gia (GNH) được phát triển nhằm đưa ra một chỉ số đo lường được chất lượng cuộc sống hay tiến bộ xã hội dưới giác độ tâm lý và triết học hơn là Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). GNH được áp dụng lần đầu tiên vào năm 1972 ở Bhutan. Khi lên ngôi, Quốc vương Jigme Singye Wangchuk đã dùng GNH để đo sự phát triển xã hội về mặt hạnh phúc và chất lượng cuộc sống. Khái niệm chỉ số GNH dựa trên 4 tiêu chuẩn – tự túc về kinh tế, môi trường trong sạch, bảo tồn và phát huy văn hóa và chính quyền cai trị tốt dưới hình thức dân chủ.


Tại buổi trình bày, Giáo sư Hà Vĩnh Thọ đã trao đổi về những hạn chế, bất cập trong quá chú trọng đến việc sử dụng GDP làm thước đo của sự phát triển, sự chênh lệch ngày càng lớn giữa giàu và nghèo, những “vách ngăn” giữa con người với tự nhiên, giữa con người với con người, sự chú trọng đến vật chất và quên đi các giá trị tinh thân. Giáo sư đã giới thiệu về đất nước Bhutan và chỉ số “Tổng hạnh phúc quốc gia” gồm 4 trụ cột, 9 lĩnh vực và 72 chỉ số để đo lường phát triển cũng như các kỹ năng tạo hạnh phúc đối với mỗi cá nhân, gia đình và rộng hơn và toàn xã hội. Buổi thuyết trình thu hút trên 160 người tham dự là đại diện Hội nữ trí thức, các tổ chức hữu nghị, tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa phương, cùng các sinh viên.


Ngày Quốc tế Hạnh phúc (International Day of Happiness), ngày 20 tháng 3 hàng năm, được Liên Hiệp quốc quyết định chính thức trong Nghị quyết A/RES/66/281 ngày 20 tháng 6 năm 2012, chọn để tôn vinh niềm hạnh phúc của nhân loại trên thế giới và với mục tiêu không chỉ là ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần, mà còn là ngày của hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn để xây dựng thế giới đại đồng, đem lại hạnh phúc cho người người trên trái đất.


Nghị quyết A/RES/66/281 có đoạn viết: “Đại hội đồng, […] Ý thức rằng việc theo đuổi hạnh phúc là một mục tiêu cơ bản của con người , […] Cũng nhận định rằng cần phải có một cách tiếp cận toàn diện hơn, công bằng và cân đối với tăng trưởng kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo, hạnh phúc cũng như phúc lợi của tất cả các dân tộc, QUYẾT ĐỊNH công bố 20 Tháng Ba là ngày Quốc tế Hạnh Phúc, mời gọi tất cả các quốc gia thành viên, các tổ chức của hệ thống Liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế và địa phương khác, cũng như xã hội dân sự, bao gồm cả các tổ chức, cá nhân phi chính phủ, để cử hành ngày Quốc tế Hạnh phúc một cách thích hợp, kể cả thông qua giáo dục và các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng[…]” – Theo Wikipedia


Xin xem thêm thông tin của buổi nói chuyện này tại: https://www.youtube.com/watch?v=EmWqBBA8krY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *