Chủ tịch Nguyễn Phương Nga gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống VUFO

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950 – 17/11/2022), thay mặt Đảng đoàn, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUFO đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức và người lao động của VUFO, các tổ chức thành viên của VUFO ở trung ương và địa phương tình cảm thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Chủ tịch Nguyễn Phương Nga:

“Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950 – 17/11/2022), thay mặt Đảng đoàn, Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức và người lao động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở trung ương và địa phương tình cảm thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Trong suốt 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực bền bỉ, đóng góp tích cực của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và của các tổ chức thành viên, với sự hỗ trợ, hợp tác hiệu quả của các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã từng bước trưởng thành, không ngừng lớn mạnh, giành được nhiều thành tựu, làm giàu thêm truyền thống tốt đẹp, phát huy vai trò và vị thế của đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng vào thành tựu của công tác đối ngoại chung của đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống VUFO

Tự hào viết tiếp lịch sử 72 năm xây dựng và phát triển, tôi tin tưởng sâu sắc rằng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và của các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực, tích cực đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, đạt được nhiều thành tích mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân – một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc; vun đắp hoà bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!”

Nguồn: Báo Thời Đại 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *