Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp gỡ Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp gỡ Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung QuốcChủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao đổi với Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lâm Tùng Thiêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *