BQLDA “Giảm thiểu nguy cơ bom mìn tại tỉnh Thừa Thiên Huế” giai đoạn 2015-2016” họp tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của dự án

Kết thúc giai đoạn 2015-2016, dự án đã khảo sát 580.000 m2 đất trên địa bàn hai xã Phong Xuân và Phong Chương, huyện Phong Điền và phát hiện 33 vật liệu nổ (VLN); tiến hành rà phá, giải phóng tổng diện tích 901.490 m2 và phát hiện 1.196 VLN trong đó có 460 quả bom chùm; trực tiếp di dời và xử lý 1.2401 VLN từ các cuộc gọi của người dân qua đường dây nóng và theo yêu cầu của các đội rà phá bãi chiến trường; rà sạch, phát hiện và xử lý 24 VLN và đảm bảo an toàn cho 50 sân bóng tại các huyện A Lưới, Quảng Điền, Phú Vang, Nam Đông, thị xã Hương Thủy và Hương Trà, và thành phố Huế với tổng diện tích bàn giao là 146.017m2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *